एकदा रात्री नवरा दा रू पिऊन घरी येतो…

सामान्य ज्ञान
Loading...

नमस्कार मंडळी… नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

Loading...

Joke No 1- !!एकदम ख तरनाक!! मुलगा-पप्पा नळाला पाणी कुठून येत? पप्पा-नदीतून..
मुलगा-पप्पा मला नदी पाहायचीय…? ते दोघेजण नदी पाहायला जातात..
पोरग देत पप्पाला नदीत ढकलून..
आणि घरी पळत पळत येत आणि मम्मीला म्हणतं..
मम्मी.. मम्मी.. लवकर नळ चालू कर…पप्पा येणार आहे नळातून !!

Loading...

Joke No 2- गन्याला एक न र्स खूप आवडायची……..
पण त्याला तिच नाव माहितीच नव्हतं………
शेवटी त्याने तिला Pr o p o se करायचं ठरवल
शेवटी गन्याने खूप विचार केला आणि तिला Pr o p o se केलं.
पण तिने त्याला राखी बांधली
कारण गन्याने Pro po se करताना म्हणाला I L o v e U S i s t er.

Loading...

Joke No 3- पु ण्यातील घराबाहेरील पाटी……आमच्या मुलीचं य दां ल ग्न करायचं नाही.
स्थळ सुचवून त्रा स देऊ नका, अपमान करण्यात येईल.
त्या पाटी खाली एकाने लिहीलं. तुमच स्थळ वेगवेगळ्या स्थळां सोबत प्रेक्ष णीय स्थ ळी फिरताना दिसतं,
स्थ ळाचे परस्पर स्थ लांतर होण्याच्या आत लवकर उरकून टाका………!

Loading...

Joke No 4- ठा णे येथील तला वपाळी येथे घडलेला कि स्सा (ठा णेकर मित्रां साठी खास )
एक आ जोबा ‘इव निंग वॉ क’ घेत असताना केळयाच्या सा लीवरून घसरून पडतात.
मागून चालणाऱ्या दोन कॉले जवयीन यु वती त्यांना फिदी फिदी हस तात.
आजोबा त्यांना शांतपणे म्हणतात – ”हसू नका बाळीनो, या केळया वरच तुम्हाला आ युष्य काढायचे आहे.”

Loading...

Joke No 5- आजींनी हॉ स्पिटल मध्ये फोन केला आणि म्हणाल्या: मला रूम नंबर 302 मधल्या निर्मला नेने यांची तब्येत कशी आहे ते कळू शकेल का..
जरा काळजी वाटतीये म्हणून फोन केला.. जरा दोन मिनिटं होल्ड करा हं’ असं म्हणत तिथल्या ऑप रेटर नी तिसऱ्या मजल्यावरच्या न र्सशी फोन जोडून दिला.
न र्स म्हणाली – बऱ्या आहेत त्या आता. बीपी पण नॉर्मल झालंय आणि सगळ्या टेस्ट्स पण नॉ र्मल आल्यात. डॉ क्टर म्हणतायत उद्या सोडतील घरी त्यांना.
वा वा! खूप बरं वाटलं ऐकून ! धन्यवाद!” – आजी म्हणाल्या…… नर्स : तुम्ही त्यांची ब हीण बोलताय का?
नाही, मी स्वतः नि र्मला ने ने बोलतीये 302 मधून ! मला कोणीच काही धड सांगेना, म्हणून म्हणलं स्वतःच चौक शी करावी !! आ त्म नि र्भर आजी..

Loading...
Loading...

Joke No 6- एक म्हातारा दवाखान्यात जातो…
डॉक्टर- अहो, आजोबा तुमच्या दोन्ही गो ट्या काढाव्या लागतील?
म्हातारा- काय झालं डॉक्टर? डॉक्टर- खराब झाल्यात…
म्हातारा- काढून टाका मग असं पण तर बं दू क च नाही चालत आहे
तर गो ळ्या काय कामाच्या… 😜😜😂

Loading...

विनोद ७- मुलगी सासरी जायला निघते, घरची मंडळी निराेप घेतात.
पाच – दहा पावलं जातात न जातात, ताेच नवरी मागे येऊन पळतच घरात शिरते…..
वर्हाडी मंडळी हैराण हाेतात… 😳😳😳😳 तिची आई मागाेमाग आत येते, म्हणते –
” अगं काय झालं..? असं मागे परतणं अशुभ असतं पाेरी …! ” नवरी – तुला शुभ – अशुभचं पडलंय….
इथे मला सं’डासला आलय..! 😜😜😜😜😂

Loading...

विनोद 8- एकदा रात्री नवरा दा रू पिऊन घरी येतो…
दारूच्या धुंदीत नवरा बायकोची कि स घेतो…
नवरा- शी ईईई… तुझ्या ओठांची चव खारट लागते आहे…
बायको नवऱ्याच्या कानात मारते……बायको- अरे मेल्या… तू दारूच्या नशेत आडव्या ओठांना सोडून उभ्या ओठांची कि स घेतली…
ज्याला समजला त्यांनीच हंसा….

Loading...

मराठी कोड उत्तर कंमेंट करा- भाऊराया माझा खूप शैतान….बस तू माझ्या नाकावर….पकडून माझे कान…..सांगा आहे तरी मी कोण?????

Loading...
Loading...

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते..विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते…

Loading...
Loading...

Loading...