सुहा गरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी नवरा बाहेर आला…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

विनोद १- चम्या (चिंगीला): काय ग, चींगे तू किती वाजता रोज उठतेस?
चिंगी: आपला काही वेळ काळ नाही, जेव्हा मनात येईल तेव्हा झोपते
जेव्हा मनात येईल तेव्हा उठते…
चम्या: आईला…. सेम टु सेम माझ्या कुत्र्यावर गेली आहेस ..
चिंगी बेहोश… चम्या मदहोश…

विनोद 2- पुनेरी नवरा-बायको बसमध्ये चढतात……बायको – कंडक्टरसायब, दीड तिकीट द्या.
कंडक्टर – दीड कसं काय ? बायको – माझं एक फुल अन् हे
हाफ मॅड असल्यानं याचं अर्ध ! कंडक्टर – तरीसुद्धा तुम्हाला दोन फुल तिकीटं घ्यावी लागत्याल.
बायको – का ? कंडक्टर – तुमचा नवरा हाफ मॅड म्हणून “अर्ध” , अन् तुम्ही “दीड शहाण्या” असे दोन फुल.
पहिल्यांदा कोणी पुणेकरांवर भारी पडला कारण…… कंडक्टर बारामती डेपोचा होता…😀😀😀😎😎😎

विनोद 3- एकदा एक म्हतारं मेलं…….😢😥 अन म्हतारी मस्त जेवन करत होती.
गन्या : अग ये म्हतारे तिकडं तुझा दादला गेला….अन तू भाकर खाऊ लागलीय ईकड
म्हतारी : दम की फक्स्त 2 घास राहीलेत…..
मग बघ कसा गोंधळ करते…

विनोद 4- वकीलाच्या मुलाला त्याच्या आईने कानफटीत मारली,
मुलगा वडीलांकडे गेला आणि म्हणाला, आईने मला विनाकारण मारले,
वडीलाने त्याला आणखीन एक कानफटीत मारली…..का? जरा डोक लढवा…..
वडील कानफटीत मारुन म्हणाले, वकीलाचा मुलगा असुन तुला इतकेही माहीत नाही,
सुप्रिम कोर्टा विरूद्ध….हायकोर्टात याचिका दाखल करता येत नाही….. 😂😆😂😆😆😂😆

विनोद 5- आई – बेटा कुठे आहेस तू ? रात्रीचे 1 वाजले ना, बेटा लवकर घरी ये राजा…..
मुलगा – कोण बोलतय ? आई – अरे, ये मुडद्या, मेल्या कुठ हाईस रं तू ?
इवढी रात झाली कुठ मरायला गेलाईस ? भुसनळ्या यवढ्या राती गावभर हिंडत बसतो लवकर ये घराकड….
मुलगा – अग् आय तू हाईस व्हय…यवढ्या इज्जतीन बोलत होतीस, मला वाटलं बापानं दुसर लगीन केल की काय, थांब आलूच….!😆😂😆😆😂😆

विनोद 6- एक खूप देखणी मूलगी जेव्हा जेव्हा दूध डेरिमध्ये दूध आणायला जायची तेव्हा तेव्हा
तिथे काम करणारा मंगेश इतरांनाही तिला पहायला मिळावे म्हणुन जोरात ओरडायचा, ”खवा आला रे”
एक दिवस त्या मूलीच्या लक्षात सर्व प्रकार आला,
नेहमी प्रमाणे मंगेश ओरडला, ” खवा आला रे ”
मूलगी लगेच मंगळसूत्र दाखवून म्हणाली, ” पण उष्टा झालाय रे ………! 😆😆😂😆

विनोद 7- घ टस्फो टाचा खटला चालू असतो……वकील: बाई तुम्हाला मुलं किती?
बाई: तीन. एक आठ वर्षांचा, एक पाच वर्षांचा आणि एक तीन वर्षांचा…..
वकील: अरेच्चा पण तुम्ही तर म्हटलंय की सात वर्षांपूर्वी तुमचे यजमान तुमच्याशी भांडून घर सोडून गेले.
बाई: घर सोडून गेले असले तरी अधूमधून माफी मागायला येत होते….. 😆😆😂😆

विनोद 8-नवरा बायको रस्त्याने चालले होते…..
समोरुन गाढव येत होते….
बायको(हसून)😀: आहो तुमचे पाहुणेे आलेत नमस्कार करा की.
नवराः नमस्कार सासरेबुवा…..बायको कोमात नवरा जोमात
नादच खुळा…! 😃😀😂😝

विनोद 9- एकदा गोट्या आपल्या गण्याच्या दुकानात जातात……
गोट्या :- मला 10 रु. चा पार्ले बिस्कीटचा पुडा द्या….
गण्याः- गोट्या 10 रु. नाय 5 रु. दोन देऊ का…😜😜😜
गोट्या :- आर… रताळ्या… ऊद्या लग्नाला 20 वर्षाची पोरगी नाय भेटली.. तर…
10 10 वर्षाच्या दोन पोरी करशील का…..😜😜😜😜😂😂
आता गण्या पार्ले बिस्कीट विकन बंद केलय….😝😝😝

विनोद १०- एकदा सोन्याचा बाप रागात घरात आला आणि ओरडला…
बाप- सोन्या तू पपई विकायला आलेल्या बाईची कि-स का घेतली …
ती रडून रडून सर्वांना…सांगत आहे…
सोन्या- अहो बाबा ती बाई सकाळ पासून घरा पुढे ओरडत होती… पप्पी – ते ले लो, पप्पी – ते ले लो….
घेऊन टाकली पप्पी मग 😂🤣🤣🤣🤣

विनोद 11- एकदा बंड्या धावत-धावत पो लीस स्टेशनला जातो… पो लीस- काय झालं रे?
बंड्या- अहो साहेब 5 दिवसापासून शेजारची बाई हरवलीय… पो लीस- मग तुम्ही का आलात?
शेजारच्या बाईचा नवरा कुठेय? बंड्या- अहो साहेब तो 4 दिवसा पासून घरी जोर पार्टी वर पार्टी करतोय,
त्याचा आनंद मला पाहवत नाहीय… म्हणून मी तक्रार द्यायला आलो….😀😀😀😀😃

विनोद 12- बंड्या अर्धा किलो जिलेबी खाऊन जायला लागतो…..दुकानदार- बंड्या तुमचे ६० रुपये झाले…
बंड्या- अहो भाऊ माझ्या कडे पैसे नाही आहे….दुकानदार ने बंड्याला खूप मारले…
बंड्या उठून उभा राहीला…बंड्या- अरे भाऊ ह्याच भावात मला अर्धा किलो जिलेबी अजून मिळेल का?
दुकानदार ने अजून बंड्याला धुतले….

विनोद 13- दो घांचा चो रू न रो मांस सुरू असतो. अचानक त्याची बायको येते
आणि त्यांना दोघांना रंगे हात पकडते..
बायको – कोण आहेस ग तू ? ती – मी ला भा र्थी ..
बायको – (एक काना खाली लागवते) अग कू ञे पण हे माझं स र का र आहे….

विनोद 14- एकदा बंड्याचे लग्न खेड्यातील मुलीशी जमलेले असते…
बंड्या सासरवाडीत जातो… बंड्या- अहो सासरे मला हे लग्न नाही करायचं आहे….
सासरे- काय झालं जावई? बंड्या- अहो तुमच्या मुलीला सर्व गाव माल गाडी म्हणतं…
सासरा हसायला लागतो… सासरा- अहो जावई काय टेन्शन घेता आमचं गाव खूप छोट आहे….
माझी पोरगी किती चालली असेल 😂🤣😂😂😂😂 ज्याला समजलं त्यांनी हसा

विनोद 15- सुहा गरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी नवरा रूमच्या बाहेर आला…
नवरा- अगं मला चहा दे ना…!! नवऱ्याला बघून बायको पळून गेली….
नंतर सासू-सासरे पण पळून गेले… नवऱ्याचा छोटा भाऊ हसायला लागला…
नवरा- काय झालं रे का हसतोय?
भाऊ- अरे वेड्या खाली बघ तू च ड्डी न घालताच बाहेर आलाय 😂😂😂😂

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कॉमेंट करा) – पाटील बुवा रामराम, दाढी मिश्या लांबलांब. भाजून खाती, लाह्या खाती, उड्या मारती लहान सहान ???