बंड्याचे लग्न डॉक्टर बाई सोबत होते…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १- एकदा पप्पू ला पोली सांनी अट क केली आणि पो लीस त्याला को र्टात घेऊन गेले…..
मग त्याच्यावर खट ला सुरू झाला… व कील पप्पू जवळ आले आणि त्याला विचारले……
व कील-तुम्ही पोलि साच्या खिशात जळती काडी का टाकली होती…??
पप्पू – त्याने मला सांगितले होते की जामीन पाहिजे असेल तर खिसा गरम कर
ज ज साहेब जमीनीवर लोळुन लोळुन हसत आहे….

विनोद २- एकदा रात्रीचे दहा वाजत आलेत. डॉक्टर सर देसाईंचा फोन वाजतो….. डॉक्टर फोन घेतात…
“देसाया, गोडबोले बोलतोय……. आम्ही बसायच म्हणतोय….. रम्या आणि पटेल पण आलेत….. तू पण येतो का ?”
डॉक्टर सर देसाईं: “Oh no ! ताबडतोब निघतो…..”
तेव्हढ्यात बायको हात पुसत पुसत येते आणि विचारते ” कोणाचा फोन होता ?”
“डॉक्टर गोडबोलेचा….. ताबडतोब बोलावलाय.” “काही सीरियस ?” “फारच. अगोदरच दोन डॉक्टरांना बोलावलय त्याने”

विनोद ३- एकदा शाळेतील मुख्यद्यापकांचा निरोप समारंभ असतो…. पांडे बाई आपले मनोगत व्यक्त करायला येतात….
पांडे बाई: बाईंना भाषण करायला सांगितलं….आपले मुख्यद्यापक सरांविषयी बोलायला बसले तर कित्येक दिवस कित्येक रात्र अपूर्ण पडतील……
भाषण देता देता त्यांना अगदी मन भरुन आल,आणि त्या एव्हढंच बोलून थांबल्या …..
“साहेबांच्या खाली काम करता करता… मला दिवस कसे गेले ते कळलंच नाही…..” संपूर्ण सभागृहात शांतता पसरली…….

विनोद ४- आज बायकोची एक सुंदर मैत्रीण घरी आली होती… आम्ही बराच वेळ गप्पा मारत होतो……
बायकोने कुक्कर लावले होते. १०-१२ शिट्ट्या झाल्या तरी ऊठायचे नाव घेत नव्हती….
शेवटी मी म्हटल … अगं ती डाळ जळेल….
ती फटकन् म्हणाली… जळू देत जळली तर… पण मी तुमची डाळ शिजू देणार नाही…

विनोद ५- एक खेड्यातली मुलगी शहरातल्या मेडीकलवर जाते
सेल्समन – काय पाहिजे? मुलगी- लई झवाल?
सेल्समन- हो…चल लई झवतो !
दुसरी मुलगी- मेल्या ती फरशी पुसायचं लय झवाल (लायझॉल) मागतीये नालायका ….

विनोद ६- एक नवविवाहित जोडपे हनीमूनसाठी ट्रेनने चाललेले असतात. वरच्या एकाच बर्थवर झोपून त्यांच्या गप्पा सुरू असतात..
खालच्या बर्थवर एक वयस्कर माणूस असतो.
पती : आपल्याला पहिली जिलेबी (मुलगी) पाहिजे. पत्नी : नाही. गुलाबजामून (मुलगा) पाहिजे.
बराच वेळ त्यांच्यात या विषयावरून वाद चालू असतो. खालच्या बर्थवरचा माणूस वैतागून म्हणतो,
‘जिलेबी करा नाहीतर गुलाबजामून करा. तुमची आई घाला. पण पाक खाली पडू देऊ नका…

विनोद ७- एकदा एका माणसाची बायको हरवते.. तो घाईत घाईत पोस्ट ऑफिसावे मध्ये जातो….
माणूस : साहेब माझी बायको हरवलीय……
साहेब : हे बघा हे पोस्ट ऑफिस आहे पो लीस स्टेशन नाही …तुम्ही तक्रार द्यायला पो लीस स्टेश नला जा……
माणूस : च्यायला, आनंदाच्या भरात कुठे जाऊ तेच सुचत नाही आहे……

विनोद 8 – बायको ने नवऱ्याला कामवाली सोबत पकडले
बायको ने नवऱ्याला खूप शि व्या घातल्या पण कामवाली बाईला काही बोलली नाही
कामवाली रडायला लागली घेऊन बायको ने विचारलं
कामवाली- बाई साहेब ५०० रु लालच मध्ये आली म्हणून केले
बायको- अगं रडू नको ५०० रु ऐवजी १००० रु देईल फक्त एक सांग ?
कामवाली- काय बाई साहेब ? बायको- तू ने माझ्या नवऱ्याचा उठवला कसा…

विनोद 9- एक चा वट बाई घाईत डॉक्टर कडे गेली…
बाई- डॉक्टर, खाली मोबाईल घुसून गेलाय… नुसता व्हायब्रेट करतोय…
डॉक्टर- चड्डी काढा मोबाईल काढून देतो….
बाई- अहो डॉक्टर… मोबाईल काढू नका फक्त बॅटरी चार्जिंग करून द्या… डॉक्टर बेशुद्ध 🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद १०- चा वट पिंकी १ वर्षात ५ मुलांबरोबर पळून गेली….
पिंकी आई वडील खूप कंटाळवून गेले…एकदा पिंकीचे आई वडील एका बाबा कडे गेले….
बाबांनी त्यांना एक उपाय दिला… पिंकी २ वर्षांपासून पळाली नाही…..
कारण बाबांनी… पिंकीच्या आई वडिलांना सांगतिले कि हीच लग्न होई पर्यंत
पिंकीचं टक्कल ५-६ महिन्यात करत रहायचं…. म्हणजे पिंकी घरातून बाहेर पण पडणार नाही….

विनोद 11- एकदा बंड्याचे लग्न डॉक्टर बाई सोबत होते…
सुहा गरात्रीच्या दिवशी बाई जोर जोरात रडते…
बंड्या- काय झालं ग रडायला? बाई- अरे मला खूप त्रास होतोय…
बंड्या हसायला लागला… बंड्या- अगं तू जिथे होल नसत तिथे इंजेक्शन टोचते आणि
तुला तर होल मध्ये त्रास होतोय 😂😂😂😂😂

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!