बंड्याची लग्नाची पहिली रात्र असते…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरो नामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद…

विनोद १- एक माणूस ना गडा जंगलात फिरत असतो….
ह त्ती चा क ळप त्याच्या समोर अचानक येतो….
सर्व ह त्ती हसू लागतात, माणूस बोलतो, “का रे हसताय??”
१ ह त्ती म्हणतो, “तुला सों ड खाली आहे….. ती पण एवढूशी…..”

विनोद २- पप्पू : मम्मी काल पप्पा कामवालीला सोफ्यावर झोपवून काय करत होते माहित आहे का तुला?
मम्मी : आता नको सांगू..! रात्री पप्पा तेव्हा आपण बोलू रात्री पप्पा आल्यावर….
मम्मी : पप्पू आता सांग काय झालं?
पप्पू : पप्पा आपल्या कामवालीला सोफ्यावर झोपवून जे शर्मा अंकल तुझ्या बरोबर करतात ना ते करत होते…!!!!

विनोद ३- एका घरात दोघे नवरा बायको आणि त्यांचा पाच वर्षाचा मुलगा राहत होते ।। आणि रात्रि जेव्हा ते s e x करायचे तेव्हा तो मुलगा उठायचा ।।
मग त्यांचा सगळा plan फिस्क् टायाचा मग त्या दोघानी ठरवले की बायकोला म्हनायच (वाशिंग मशीन खाली आहे का) व तिने उत्तर द्यायच मग एक दिवस त्या मुलाचे पप्पा घरी येतात
व त्या मुलाला सांगतात की बाळ जा आणि आईला विचार की वाशिंग मशीन खाली आहे का ? बाळ आईला जाउन विचारत की आई , बाबा म्हानतायत की वाशिंग मशीन खाली आहे का कपडे धुवायाचे आहेत…

आई म्हणते बाळ बाबाना थोडा वेळ थाम्बायला सांग ।। आसं चार पाच वेळी होतं आई जरा थांबायलाच सांगते ।। परत थोड्या वेळाने आई बाळला बोलावते आणि सांगते की बाबाना सांग की वाशिंग मशीन खाली आहे
कपडे धुवून घ्या मुलगा जातो आणि पप्पाना सांगतो की आईन सांगीतलय मशीन खाली आहे कपडे धुवून घ्या…
पप्पा रागाने तिला म्हनाव पप्पा नी कपड़े हातानी धुतले…☺️☺️☺️

विनोद ४- साहेबांच्या बंगल्या बाहेर खुप कार्यकर्ता जमा झालेले असतात.
एक कार्यकर्ता: मी साहेबांच्या खुप जवळचा आहे हो मला आत जाऊ द्या.
वॉचमन: भाऊ गो ट्या पण लव ड्या च्या खुप जवळ असतात तरी पण आत जात नाहीत…. 😆😆

विनोद ५- शिक्षक : अमेरिकेची लोकसंख्या भारताच्या चारपट कमी का आहे ? सांगा असे का ?
शुभमने हात वर केला….. शिक्षक : बोल बाळ शुभम , सांग सगळ्या वर्गाला
शुभम : कारण त्यांच्यात गेम झाल्यावर तोंडावर पिचकारी मारायची प्रथा आहे ..आणि आपल्याकडे ती नाहीय…

विनोद ६- एक नवविवाहित नवरी हनि मून वरून परत येते… तिची मैत्रीण तिला विचारते
मैत्रीण: काय ग कसा झाला हनि-मून… काय- काय केले ??? काय- काय पाहिले??
नवरी: नक्की सांगू का ?? मैत्रीण: हो सांग ना पटकन ??
नवरी: काय- काय केले ते एवढं आठवत नाही पण काय- काय पाहिले ते सांगते… हनि-मून वर मी खूप पंखे पाहिले…
मनालीचा Fan ORIENT होता, काश्मीरचा Fan BAJAJ होता, माऊंट अबूचा Fan USHA होता आणि उटीचा Fan Crompton होता…

विनोद ७- एक खूप देखणी मुलगी जेव्हा जेव्हा दूध डेअरीमध्ये दूध आणायला जायची तेव्हा तेव्हा
तिथे काम करणारा मंग्या इतरांनाही तिला पहायला मिळावे म्हणुन जोरात ओरडायचा, ”खवा आला रे”
एक दिवस त्या मुलीच्या लक्षात सर्व प्रकार आला, नेहमी प्रमाणे मंग्या ओरडला, ” खवा आला रे ”
मुलगी लगेच मंगळसूत्र दाखवून म्हणाली, ” पण खवा उष्टा झालाय रे ………!

विनोद ८- मराठी भाषा कधी कधी किती विचित्र असते बघा …
एका लहान नागडया मुलाला अंगनात खेळताना बघून, शेजारचे पाटिल काका म्हणाले :
“बाळा, आज आईने चड्डी नाही घातली का रे?,,😀😀”

विनोद ९- मास्तर: काय रे पप्या , गण्या आज उशीर का झाला तुम्हाला..?
गण्या : गुरुजी काल रात्री स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो, तिथून यायला उशीर झाला..
मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर झाला ?? पप्या : गुरुजी, मी गण्याला
आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो… खुप धुतले राव मस्तरन😀😜😇😁😳

विनोद १०- सुहाग रात्रीच्या दिवशी नवऱ्याचा बाबुराव काही उठत नाय…
बायको प्रेमात बाबुरावला बोलते….
बायको- माझा शोना, माझं पिल्लू माझा लाल्या, माझा बच्चा… उठ ना पिल्लू…
नवरा जोरात हसतो…. नवरा- च्यायला समजत नाहीय तू ह्याला
खाली टाकणार आहेस की शाळेत🤣🤣🤣🤣🤣🤣

विनोद 11- एकदा भोळा बंड्याची लग्नाची पहिली रात्र असते…
दुसऱ्या दिवशी बंड्या मित्राला भेटतो…
मित्र- काय रे बंड्या, रात्री मज्जा आली की नाही?
बंड्या- अरे खूप मज्जा आली… मित्र- र क्त सांडले का?
बंड्या- नाही रे, थोडा पण नाही…
मित्र- अरे बंड्या तुझ्या बायकोचे भूमी पूजन आधीच झाले आहे मग 😂😂😂😂

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कॉमेंट करा) – काळा काळा रंग,वस्तू कुरतडण्यात दग मुनीमाऊ येताच पळून जातो बिळात जाऊन दंडन बसतो ओळखा पाहू मी कोण ????