सुहा’गरात्रीच्या दिवशी चिंटू खूप दुखी होता…

नमस्कार मंडळी

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

विनोद 1 : पिंकीला English बोलायचा खूप शौक होता
पिंकीला सुहा*गरात्रीच्या दिवशी कळलं कि तिच्या नवऱ्याला एक पाय नाही आहे?
ती घरी आली आणि तिच्या आईला बोलली
आई आई माझ्या नवऱ्याचा फक्त १ फुट आहे
आई हैराण होऊन बोलते, अरे देवा मुली तुला आजून किती मोठा पाहिजे

विनोद 2 : Highway वर एका बाईची गाडी खराब होते, ती फोने करून मेकॅनिकला बोलावते
मेकॅनिक : मॅडम गाडीला टॉर्चर करावी लागेल?
बाई : ठीक आहे मग?
मेकॅनिक : मॅडम कुठून करू मागून का पुढून?
बाई : कुठून पण कर, पण लवकर कर मला आजून खूप काम आहेत

विनोद 3 : पिंकी एका पोटो*शी बाईच्या पोटाला हाथ लावून बोलली “हे काय आहे काकू?”
काकू : हा माझा होणार मुलगा आहे मी त्याच्यावर खूप प्रेम करते
पिंकी : आचर्य चकित होऊन “इतकच प्रेम करते तर मग त्याला खाल्लं कश्याला”….

विनोद 4 : एक वेळेस एक मुलगी बाबा जवळ गेली आणि त्याला विचारलं
मुलगी : जर मी कोणाचा K*ISS घेतला तर काय होईल?
बाबा : तू न*रकात जाशील मुली…!!!!
मुलगी : आणि जर तोच K*ISS मी तुम्हाला दिला तर?
बाबा : (चालकीने) स्वर्गात जायचं आहे का बालिका !!!

विनोद 5 : रेल्वे स्टेशनवर गण्या बायको जवळ जिद्द करू लागला “डार्लिंग पै*क मारायचं मन होत आहे,
समोरच्या दुकानातून दोन पै*क मा*रू का?’” बायको : फक्त पै*क ने काय होणार आहे थोडा सलाड पण पाहिजे ना?
नवराच्या तोंडात हे ऐकून पाणी आलं….बायको : आता ह्याच पाण्याने काम चालवा…..

विनोद 6 : गण्या त्याच्या मित्राला बोलला
गण्या : यार मला माझ्या बायकोवर शक आहे, तीच कोणाबरोबर तरी ल*फडं आहे
मित्र : तुला कसं समजलं?
गण्या : अरे काल रात्री ती घरी नव्हती, मी विचारलं तो बोलली तिच्या मैत्रिणीच्या घरी गेलीय
मित्र : गेली असेल मैत्रिणीकडे? गण्या : अरे पण तिच्या मैत्रिणीच्या घरी तर मी होतो

विनोद 7 : साली तिच्या जिजाला विचारते
साली : जिजाजी काय गजब केला तुम्ही ५ वर्षात मध्ये ६ मुले, वाह काय स्पीड आहे तुमचा
जिजाजी : अगं मी स्वतः अचंबित आहे पण काय करू सासू बाई बोलल्या होत्या ना “माझ्या मुलीला कधीच खाली पोट ठेऊ नका?”
म्हणून मी तिला एकही दिवस खालीपोट नाही ठेवलं कालच तिला ४ महिना लागलाय…

विनोद 8 :पप्पू आय’टमला झ#वा#यला लॉ’जवर घेऊन गेला.
पोरीने कापडं काढली आणि त्याचा बाबुराव हातात घेतला….
बघते तर २-४ थेंब गळाले….. मुलगी बोलते, हे काय झालं रे ?
पप्पू समजावून सांगतो- “अगं वेडे, हे तर आनंदाचे अ’श्रू आहेत” 😂😂😂😆

विनोद 9- एकदा नवरा बायको मध्ये तुफान भांडण होते
नवरा संतापात घर सोडून जातो…. रात्री नवरा बायकोला फोन करतो
नवरा- काय स्वयंपाक केलाय? बायको- वि ष…
नवरा- अगं बाई मी उशिरा घरी येईल तू जेवण करून झोपून जा…

विनोद १०- लग्नाच्या ४-५ दिवसांनंतर सा सू सु ने ला सांगते…
सासू बाई- अगं सुनबाई माझ्या मुलाला खुश ठेवत जा..
सुन बाई लगेच संतापते….. सासू बाई- काय झालं पोरी?
सुन बाई- अजून किती खुश ठेऊ त्याला थंडीच्या दिवसात मी पूर्ण रात्र उ घ डी (बिना कप ड्यांची) झोपते ….😂😂😂

विनोद ११- लग्न झाल्यानंतर वेग वेगळ्या देशातील सासूनंच्या प्रतिक्रिया…
अमेरिकन सासू सुनेला बोलते- “Happy Married Life”
इंग्लंडची सासू सुनेला बोलते – “Dear God Bless You”
मग येते आपली भारतीय सासूबाई…..
भारतीय सासूबाई- अगं सुनबाई वर्ष भरात पाळणा हालला पाहिजे हां 🤣🤣🤣🤣😂

विनोद 12- एका बा ईच्या खाली सामानात माशी घुसून जाते… बाई पटकन डॉक्टर कड़े जाते आणि माशी काढायला सांगते….
डॉक्टर- घाबरू नका मी काढतो… डॉक्टर बाबुरावला मध लावतो… आणि तो बाईच्या भोकात टाकतो…..
बाई- अहो तुम्ही काय करता आहेत? डॉक्टर – अहो माशी मधाला चिटकेल मग मी बाबुराव बाहेर काढेल……
बाई म्हणते ठीक आहे डॉक्टर….डॉक्टर मध लावून बाबुराव आत टाकतो आणि जोर-जोरात झ वु लागतो……
बाई ओरडत म्हणते डॉक्टर हे काय करता ? डॉक्टर म्हणतो प्लान चेंज केला आहे……आत्ता माशिला ठेचुनच मारतो…..😝😝😝😝😝

विनोद 13- म्हातारे आजोबा च ड्डी काढून झोपून सेल्फी स्टिक ने से ल्फी काढत होते…
अचानक नातू घरी येतो
नातू- आजोबा काय करताय?
आजोबा- अरे बेटा… रात्री तिखट
जेवण झाले म्हणून आता मू ळ व्याध चेक करतोय…

विनोद 14- सुहा गरा त्रीच्या दिवशी चिंटू खूप दुखी होता.!!! त्याला पिंटू विचारतो काय झालं चिंटू .. दुखी का आहेस???
चिंटू – अरे रात्री मी बायको बरोबर सुहा गरात करण्यासाठी जेव्हा सुरुवात केली. तेव्हा ती असं काही बोलली…. ते ऐकून मी दुखी आहे.!!!
पिंटू – असं काय बोलली वहिनी?? चिंटू – ती बोलली, जाणू तुझा खूप मोठा आहे??? तेव्हा पासून साला मी हाच विचार करतोय हिने बारका कोणाचा पाहिला असेल.!!!

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – वेडा नाही पण कागद फाडतो, पो लिस नाही पण खाकी कपडे घालतो, देऊळ नाही पण घंटा वाजवतो, ओळखा मी कोण??????