पिंकी भविष्य सांगणाऱ्या बाबा कडे आली…

नमस्कार मंडळी…!!

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपण आपल्या मनोरं’जनावर खूप दु’र्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरी’राला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आ’जार ग्रास’तात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृ’ताचे काम करते. डॉक’टर देखील बऱ्याच रुग्णांना आनंदित राहण्याचा म्हणजे हसून खेळून राहण्याचा सल्ला देतात.जर हसणे हे आपल्या शरी’रा’साठी एवढे महत्वाचे आहे तर मग आपण दररोज ह’सले पाहिजे व आपले व इतरांचे देखील मनो’रंजन केले पाहिजे.

Joke 1: एकदा एका पार्टीत एका गृहस्थाशी ओळख झाली. संभाषण करण्यासाठी मी म्हटलं, “घ्या, चिकन छान आहे”….. गृहस्थ: “एकदा खाल्लं होतं, मजा नाही आली म्हणून परत हात नाही लावला”…. मी: “बरं, मग फिश टिक्का घ्या” गृहस्थ: ” “खूप पूर्वी एकदा खाल्लं होतं, मजा नाही आली म्हणून परत हात नाही लावला”….. मी: “बरं, बरं, मग व्हिस्की तरी घ्या”, मी हेका सोडायला तयार नव्हतो. गृहस्थ: काॅलेजमध्ये असताना “एकदा घेतली होती, मजा नाही आली म्हणून परत हात नाही लावला”. आयला, आता या गृहस्थाचं काय करावं असा विचार करत होतो तेवढ्यात त्याची बायको आली. सोबत एक २० वर्षांचा तरुण होता. ती: “हा आमचा मुलगा”…..मी: “एकुलता एक असेल ना”? ती: “अय्या, तुम्हाला कसं कळलं”?

Joke 2: शेजारच्या आजी सार ख्या घरात जायच्या, बाहेर यायच्या. मला रहावेना म्हणून विचारले, आजी काय Problem आहे ?
सारख्या घरात जाताय, बाहेर येताय. सर्व ठीक आहे ना ? आजी म्हणाल्या…. अरे बाबा, माझी सून योगा शिकतीया TV वर बघून ,
आन् त्यो रा’म’देवबा’बा म्हणतो .. सास को अन्दर लो, सास को बाहर निकालो ! सासको अंदर लो….
सास को बाहर निकालो.. मे’ल्याने मला नको नको करून ठेवलय……???

Joke 3:मी बाईक वरून घरी जाताना 1 roya’l sta’g चा खंबा घेतला आणि घरी निघालो. थोडं पुढे गेल्यावर मनात विचार आला जर आपण बाईक वरून पडलो
तर बाटली फुटेल म्हणून मी मध्ये थांबुन सगळी बाटली पिऊन टाकली आणि घरी निघालो….
आणि माझा अंदाज खरा ठरला,मी 4 वेळा पडलो…. उगाच बाटली फुटली अस्ति …
एक विचारवंत 😂😁😂

Joke 4:बाळू मांजराला जंगलात सोडून आला……संध्याकाळी पुन्हा मांजर घरी आले.
त्यानंतर पुन्हा बाळूने त्याला जंगलात आणखी लांब सोडले. तरी ते पुन्हा घरी हजर.
पुन्हा एकदा बाळूने शेवटचा प्रयत्न म्हणून त्याला जंगलात खुपच लांब सोडलं
आणि घरी फोन करून आईला विचारलं, मांजर घरी आलं का?
आई: हो आलं…… बाळू: त्याला आधी जंगलात पाठव….. मी रस्ता विसरलोय!????😂😁😂

Joke 5:एक हृद्यस्पर्शी कथा 😔😞 एकदा एका कु त्रीच्या पिल्लाने कु त्रीला विचारले
पिल्लं : आई…….. बाबा कसे दिसायचे? मला त्यांना बघायाचे आहेत…
कुत्री :- माहित नाहि रे बाळा…
ते पाठीमागुन आले आणि पाठीमागुनच निघुन गेले.”😂😁😂

Joke 6: बायको : “तुमच्यात प्रखर इच्छाशक्तीच नाही ! बाजूचे भिडे बघा, त्यांनी सिगारेट पिणे थांबवलंय”
नवरा : “आता बघच माझ्यात किती इच्छाशक्ती आहे ती ! आजपासून आपण वेगवेगळ्या खोलीत झोपायचं.”
खरोखरच असे काही दिवस गेल्यानंतर, एका रात्री नवऱ्याच्या दारावर हलकी थाप पडली.
नवरा : “कोण आहे ?” बायको : “मी आहे.” नवरा : काय ग काय झाले ? बायको : (बारीक आवाजात ) “भिड्यानी पुन्हा सिगारेट सुरु केलीय…😃😃😃

Joke 7: पावसाचे पाणी तांब्याच्या भांड्यात जमा करा! लक्षात ठेवा, भांड तांब्याचंच हवं.
३ दिवस ते पाणी सकाळी 10 ते दुपारी 4 या वेळात सुर्यप्रकाशात ठेवा. नंतर तांब्या सावलीत घ्या!
त्यानंतर दर रात्री ३ दिवस ते पाणी रात्रभर चंद्रप्रकाशात ठेवा. त्यावर प्रकाशाची तिरीप पडू देवू नका.
त्यानंतर ते पाणी तुमच्या डोक्याला लावा अन पहा परिणाम! तुमचे केस ओले होतील! (रिकामटेकडेपणांतील सुचलेले ऊद्योग!) 😃😃😃

Joke 8: सर्व मित्रांच्या लग्नाच्या वाढदि वसाच्या तारखा लिहून घेत होतो…
योगेशला कॉ ल केला आणी विचारले तुझ्या लग्नाचा वाढदिवस कधी असतो…
योगेश भांडी घासत होता बोलला एकच मिनिट थांब..
तांब्यावर बघुन सांगतो…..😃😃😃😃

Joke 9: बंङ्या : आई काय हे रोज रोज वांग्याची भाजी मी नाही खाणार….. मी चाललो हाॅटेलात जेवायला.
वङील : पायतान कुठे आहेत गं माझे…….बंङ्या : अहो मस्करी केली बाबा. वांग्याची भाजी आरोग्यासाठी
चांगली असते मी खाणार आहे ना…….वङील : जास्त शहाणपण करू नकोस
पायतान आण माझे मी पण येतोय तुझ्याबरोबर हाॅ टेलात जेवायला…..😃😃😃

विनोद १०- एक म्हातारा एका सुंदर मुलीला येऊन धडकतो
म्हा’तारा – I am So rry… मुलगी – आंधळा आहेस का … दिसत नाही का ..
मुलगी जशी पुढे निघाली तेवढ्यात तिला एक सुंदर तरुण जाऊन धडकला…
मुलगा – Sor ry… मुलगी – It’s Ok…
दुरून म्हातारा म्हणतो… म्हा’तारा – अग बाई माझ्या Sor ry ची स्पेलिंग चुकीची होती का??? 😂😂😂

विनोद ११- बायको मूडमध्ये रात्री नवऱ्याला प्रेमाने विचारते
बायको- अहो अशी कोणती शिवी आहे, जी डोळ्यांनी दिसते…
नवरा जोर जोरात हसतो… बायको- सांगा ना?
नवरा – अगं तुझ्या बहिणीची गां ### ड …

विनोद १२- एकदा बंड्या शाळेतून रडत-रडत घरी आला…वडील- काय झालं रे बंड्या ? का रडतो आहेस ?
बंड्या- शाळेत एक मुलगा मला बायल्या-बायल्या चिडवतो… वडील खूप संतापतात…
वडील- अरे मग त्याच्या कानात दे ना…बंड्या- अहो बाबा नको तो खूप Cute आहे…
वडील जागेवर बेशुद्ध….

विनोद 13- एकदा साली जीजूला रोमँ टिक होऊन विचारते…
साली- जीजू तुम्ही मला जबरदस्ती कि स केली तर…
तुम्हाला माहित आहे ना, मी काय करेल ? जीजू पण पक्का चा वट असतो…
जीजू- मला कसं माहित तू काय करशील? साली- अहो जीजू मग एकदा ट्राय करून बघा ना
मग तुम्हाला समजेल मी काय करेल….

विनोद 14- नवरा बाय कोची लग्नाची पहि ली रात्र असते…..नवरा सुरुवात करतो
नवरा- अगं थोडं टा ईट कर ना……. बायको- हो करते…
थोड्या वेळाने….. नवरा- अगं थोडं टा ईट कर ना……..बायको- हो करते…
नवरा- अरे बापरे ! तू मला फसवले आहे…

बायको- काय झालं हो… नवरा- अगं बाई मी करायल लागलो आणि पटकन जात काहीच टा ईट गेले नाही…
बायको- मेल्या मग एक काम कर उसाच्या रस काढायच्या मशीन मध्ये टाक
टाईट पण जाईल आणि ज्यूस पण चांगला निघेल… नवरा जागेवर बे शुद्ध

विनोद 15- एकदा पिंकी भविष्य सांगणाऱ्या बाबा कडे आली…
पिंकी- बाबा, माझे 2 अ’फेयर आहेत… बाबा- अच्छा मग काय झालं?
पिंकी- बाबा, मला सांगा ना कोणाशी माझं लग्न होईल… कोण आहे तो भाग्यवान?
बाबा हसायला लागले… पिंकी- काय झालं बाबा?
बाबा- अरे बाळा, पहिल्याशी लग्न होईल आणि दुसरा भाग्यवान असेल 😅😂😂

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – काळा काळा रंग,वस्तू कुरतडण्यात दग मुनीमाऊ येताच पळून जातो बिळात जाऊन दंडन बसतो ओळखा पाहू मी कोण ????