एकदा आपल्या पिं’कीचे ल’ग्न ठरते ती आज्जीला विचारते

नमस्कार मंडळी…!!

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपण आपल्या मनोरं’जनावर खूप दु’र्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरी’राला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आ’जार ग्रास’तात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृ’ताचे काम करते. डॉक’टर देखील बऱ्याच रुग्णांना आनंदित राहण्याचा म्हणजे हसून खेळून राहण्याचा सल्ला देतात.जर हसणे हे आपल्या शरी’रा’साठी एवढे महत्वाचे आहे तर मग आपण दररोज ह’सले पाहिजे व आपले व इतरांचे देखील मनो’रंजन केले पाहिजे.

विनोद १ : एका गावात सासू आणि तिची सून रहात असतात… सासरेबुवा कधीच वर गेले होते आणि सुनेचा नवरा कामाला मुंबईला होता.
सून ज’वान होती आणि गावातल्या पिंट्या सोबत तिचे सं’बंध होते… एक दिवस पिंट्या तिला म्हणाला: “हे असं ऊ’सात किती दिस_ _लपून छपून करायचं…?_
एक वेळ रा’त्रीचं दे की..!”_ *सून:* _“मी अन् सासू_ एकाच पलं’गावर झोपतो._ रात्रीचं नाय जमनार…!”_ पिंट्या :- _“तू न’गं काळजी करूस._ मी येतोय रात्री !”_
रात्री पिंट्या तिच्या घरात शिरला….. तिचे दोन्ही पाय वर उचलून त्याने का’र्यक्रम सुरु करायला सुरुवात केली तेवढ्यात *सासू बोलली, _“सा’ल्या… एक तर तिचे तरी दोन्ही पाय उचल, नायतर माझे तरी..!

विनोद २ : दाजी त्याच्या मेव्हणीला घेऊन आणि सासऱ्यासाठी बकरी घेऊन एका ओसाड वाटेवरून जात होता…. काळोख पडला होता. दाजी पुढे आणि मेव्हणी मागे…
दाजी…!काय गं…?? मला तुमचं भ्या वाटून राहिलंय…! आं…! आणि ते का…? ही अशी आडवाट, त्यात काळोख. अवती भोवती कुनी बी न्हाय. आता तुम्ही काई केलं तर..??
आगं, माझ्या येका हातात बादली त्यात समान, दुसऱ्या हातात रश्शीला बांधलेली बकरी, आणि ह्यो एक सो’टा. तुझ्याकडं कोंबडी आन पिशव्या. आता मी काय आन कसं करनारे..??
आसं कसं म्हंता! ह्यो सो’टा जिमिनीत गाडला, त्याला बकरी बांधली. माझ्याकडून कोंबडी हिसकावून घेऊन ती बादलीखाली ठेवली, आन सामान बाजूला ठेवलं की झालं ना हात मोकळं?
हितं पाहनारं भी कोनीच न्हाय…! मला बाई लय भ्या वाटू लागलंया…

विनोद ३ : बाई ( व्याकरण शिकवताना ): सांगा मुलांनो, ‘मी एका पायावर उभी होते’ हा कुठला काळ आहे ?
गण्या; सकाळ.. अं’घोळ झाल्यावर “च’ड्डी”घालतांना चा काळ … 😄🤣🤣 बाई झ’टक्याने मे’ल्या …..

विनोद ४ : गोट्या त्याच्या घरी जातो घरी त्याची बायको बेडवर उ’घ’डी पडलेली होती … अंगातून घा’म येत होता 😱😱😱😱
गोट्यानं विचारलं : काय झालं ? 😲😱 बायको : माझ्या छा’तीत दुखतंय लवकर डॉक्ट’रला बोलवा 👨
गोट्या डॉ’क्टरला बोलवायला जाणार होता तवर त्याच्या पोरांनं सांगितलं काका बे’डखाली नां’गडं होऊन लपल्यात गोट्या रा’गाने बेडखालून भावाला वर काढतो
आणि रागाने बोलतो 😠 तुझ्या आ’ईची गां#@ ल@”ड्या इथं तुझ्या वहिनीला Ha’rt act’tck आलाय आणी तु ना’ग’डा होऊन लहान मुलाला भि’ती दावालास व्हयं 😠😬😱

विनोद ५ : एक उतारवयीन जो’डपे एकदा पॅरि’सच्या टूर वर असतात… सकाळी आय’फेल टॉवर बघायला जायचे असतें…
रूम मध्ये बायकोला क’पडे बदलताना कमी कपड्यात बघून न’वरा उत्ते’जित होऊन रो’मँ’टिक मू’ड मध्ये येतो…
त्याचा मू’ड बघून बायको टूर आॅपरेटरला “आम्हीं दुपा’री येऊ..” असे फोनवर सांगते —- नवरा: अगं असं का केलंस? आत्ता जायचं होतं ना आपल्याला ?
बायको :- राहु दे, इथेच हाॅटेलमध्ये थांबू…! त्या आय’फेल टॉवरचं काय? तो दुपारी पण उ’भा असेल, तुमच्या टाॅव’रचा काय भरावसा? 😀😀😀

विनोद ६ : पिंकी आजी ला, ” आज्जी लग्नानंतर प’हिल्या रा’त्रीच्या कार्यक्रमासाठी खालची के’सं काढावी लागतात काय गं ?
आजी: काय माहीत नाय गं पोरी…. माझं लग्न झालं तेव्हा मी १४ ची होती….
आणि मला तर लग्ना’नंतर चार वर्षानंतर के’स उगवली हुती 😜😀😜😀

विनोद ७ : “एका मुलीचे ल’ग्न ठरले. नियोजित वरा बरोबर ती अधुनमधुन फिरायला, सिनेमाला जायला लागली…. एकदा फिरून नियोजित वराच्या घरी दोघेहीजण पोहोचले.
घरातले सर्वजण बाहेर गेलेले होते. एकांत पाहून नियोजित वर चेकाळला. जरा लगट करायला लागला. ल’गट करून बऱ्यापैकी वेळ गेल्यावर त्याची अपेक्षा वाढली आणि तो म्हणाला,
“चल आपण लग्ना’पूर्वीच मधु’चंद्रा’चा एक अनुभव घेऊ या.” मुलीने नकार दिला आणि म्हणाली, “हे काहीही आत्ता चालणार नाही कारण एकतर मी सभ्य घरातली सभ्य मुलगी आहे.
दुसरं म्हणजे आपलं ल’ग्न ठरलंय पण अजून झालेलं नाही आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मधु’चंद्रा’चा कार्यक्रम केल्यानंतर माझं डोकं दुखतं….. लग्नाचे L लागले 😜😀😜😀

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपण आपल्या मनोरं’जनावर खूप दु’र्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरी’राला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आ’जार ग्रास’तात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृ’ताचे काम करते. डॉक’टर देखील बऱ्याच रुग्णांना आनंदित राहण्याचा म्हणजे हसून खेळून राहण्याचा सल्ला देतात.जर हसणे हे आपल्या शरी’रा’साठी एवढे महत्वाचे आहे तर मग आपण दररोज ह’सले पाहिजे व आपले व इतरांचे देखील मनो’रंजन केले पाहिजे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *